Instalacja elektryczna – kiedy kłaść pod tynkiem?

Przewody instalacji elektrycznej niezwykle często przewodzone są pod tynkiem ze względów estetycznych. Są jednakże sprawy, kiedy nie jesteśmy w stanie tego poczynić, bądź po prostu nam się to nie opłaca - kucie tynków to dużo pracy oraz wzmożenie wydatków.

W miejscach mieszkalnych Instalacje elektryczne kalisz układane są najczęściej pod tynkiem. Jakiekolwiek zmiany wiążą się więc z niezbędność rozwalenia tynków. Dla naszej wygody Świetnie jest wymienić wykaz wszelkich instalacji elektrycznych, a w kolejnym etapie wybierać z listy te, na jakież się decydujemy. Instalacje elektryczne powinny być dostosowane do funkcji a ponadto struktury budynku. We wnętrzach suchych plus ogrzewanych ze ścianami i stropem czy też sufitem pokrytymi tynkiem instalacja może być poprowadzona pod tynkiem lub w tynku.

Natomiast w mieszkaniach wilgotnych wskazane jest układanie jej na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, lub też nie. W miejscach typowych do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się sprzęt podtynkowy, w wilgotnych niezależnie od sposobu skonstruowania instalacji sprzęt musi być szczelny. Do instalacji podtynkowych dobrze jest używać płaskich przewodów lub pojedynczych przewodów wciąganych do rurek kładzionych w bruzdach wykutych w ścianach. W takich samych bruzdach mamy możliwości schować płaskie lub okrągłe przewody. Wtenczas moglibyśmy ustanowić cieńszą warstwę tynku.

W obwodach jednofazowych udaje się również wykorzystywać płaskie dwu- i trójżyłowe przewody wtynkowe. Instalacja z przewodów bądź wtynkowych nie żąda kucia bruzd, kiedy będzie pokryta odpowiednio grubą warstwą tynku. W obu opcjach instalacji puszki osadza się w otworach wywierconych albo wykutych w ścianach.Powiązane słowa: