Opis spawania migomatami

Zazwyczaj, niedoświadczeni spawacze zastanawiają się, co to jest migomat? Zdecydowana większość szybko orientuje się, że migomatem określamy po prostu spawarki pracujące metodą MIG i MAG. A jakie posiadają parametry takie migomaty?

Przede wszystkim podstawowym parametrem jest prąd spawalniczy, określany także amperażem. Realizuje funkcję podstawowego miernika mocy migomatów. Przy jego pomocy można ustalić grubość tworzywa spawanego. Drugim bardzo ważnym parametrem jest cykl pracy, który często stosowany jest dla ustalonej wartości natężenia prądu spawania. Generalnie można stwierdzić, że jest procentowym podziałem 10minutowej pracy urządzenia i normalnego czasu spawania z daną wartością. Do tej wartości dołączone są również przerwy w pracy. Są one niezbędne bowiem chronią sprzęt przed zbytnik nagrzaniem, a co za tym idzie uszkodzeniami. Cykl pracy zazwyczaj opisywany jest przez wytwórnie, które niezbędne informacje zazwyczaj umieszczają na etykiecie spawarki. Należy wiedzieć, że gdy nasz migomat osiągnie określoną przez producenta temperaturę, następuje jego automatyczne wyłączenie w celu schłodzenia sprzętu.

Następną popularną funkcją jest określenie napięcia łuku i prędkości podawania drutu. Są to dwie osobne funkcje, gdzie regulacja napięcia łuku ma sposobność funkcjonowania skokowo lub płynnie, a druga odbywa się bezstopniowo. Niektóre migomaty wyposażone są w takie funkcje jak PULS. Przy jego pomocy wykonalne jest spawanie przy korzystaniu z prądu pulsacyjnego. Za jego pomocą spawacz może ustawiać skupienie łuku oraz kształt spoiny. Wyższej jakości migomat zaopatrzony jest także w funkcję 2/4 takt. Umożliwia to kierowanie cyklem spawania w dwutakcie i czterotakcie, wszystko zależy od tego czy wykonujemy krótkie, czy długie spoiny.Powiązane słowa: