Przewóz osób uprawnienia

Czy okazjonalny przewóz osób przymusza posiadania licencji na realizowanie transportu drogowego? Tak, gdy zabiera się choćby do 9 osób, łącznie z kierowcą. Transport drogowy, jaki odbywa się przy korzystaniu auta takim jak bus do niemiec o liczbie miejsc do 9 (łącznie z kierowcą), wystarczy posiadanie prawa jazdy kat. B. Co niezwykle istotne, nie jest wymagane korzystanie z tachografu, ani uiszczanie opłat elektronicznych.

Ażeby dostać licencję na prowadzenie okazjonalnego transportu drogowego jednostek, należy m.in.:

1) mieć dobrą reputację – nie moglibyśmy być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, ani mieć w posiadaniu prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;

2) kierującego wozów do 9 ludzi razem z kierowcą, mają obowiązek posiadać aktualne prawo jazdy kat. B, oraz aktualne orzeczenia lekarskie plus psychologiczne;

3) należy mieć również tytuł prawny do władania pojazdem, którym będzie pełniony okazjonalny transport drogowy. Przy transporcie drogowym pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu max. 9 jednostek niedopuszczalne jest:

1) umieszczanie a także wykorzystywanie w aucie taksometru;

2) umieszczanie w model widoczny oraz czytelny z zewnątrz określonego pojazdu takich oznaczeń, które podają: nazwę, adres, telefon, witrynę WWW przedsiębiorcy prowadzącego przewóz, plus pozostałych oznaczeń, jakież umożliwią identyfikację określonego przedsiębiorcy, a na domiar tego reklam usług taksówkowych czy pozostałych właścicieli firm ofiarujących usługi transportowe;

3) umieszczanie na dachu określonego wozu lamp czy może rozmaitych urządzeń technicznych.

Mówiąc w skrócie działalność gospodarcza w zakresie przewóz osób jest działalnością, która żąda nabycie odpowiedniego gatunku licencji.Powiązane słowa: